Pages

Tuesday, October 18, 2011

"EZ EG e-kerajaan lebih mudah" adalah tema bagi Pameran E-Kerajaan yang telah diadakan pada 15 Oktober 2011 yang lalu di Sunway Carnival, Seberang Jaya. Program ini adalah satu usaha yang berterusan Kerajaan untuk mendampingi rakyat.

Selain itu menurutnya, kaedah mendekati rakyat melalui turun padang seharusnya lebih kerap diadakan bagi memastikan rkayat berasa mudah untuk mendekati kerajaan untuk berurusan. Malah kerajaan Negeri Pulau Pinang berusaha untuk terus merapatkan hubungan dengan rakyat menerusi pelbagai acara dan ruang.